Bestuur

Het bestuur bestaat uit mevrouw Nita Bosschart-Wolfswinkel (secretaris) en de heren Erik Harleman, Wim Bouma en Gradus van den Berg (penningmeester).
De bestuursleden werken onbezoldigd voor de stichting en ontvangen geen enkele vergoeding.