Vrienden van Stichting 'kLEEF!

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de heren Hans Lomans (voorzitter), Lies Mulderij-de Vries (secretaris) , Martin Buiting (penningmeester), Erik Harleman en Wim Bouma, allen woonachtig te Apeldoorn.
De bestuursleden werken onbezoldigd voor de stichting en ontvangen geen enkele vergoeding.