Stichting Vrienden van ‘kLEEF

Secretariaat:
p/a Vosselmanstraat 4,
7311 CL Apeldoorn


Stichting Vrienden van ‘kLEEF is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nr. 53974263.
De belastingdienst heeft de Stichting per 21 november 2011 aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling, A.N.B.I. / RSIN nr. 8510.98.071.