Home

Stichting Vrienden van ‘kLEEF gevestigd te Apeldoorn  is op 18 november 2011 opgericht met het doel de activiteiten van Stichting ‘kLEEf!  te Apeldoorn  te ondersteunen door het om niet ter beschikking stellen van het pand aan de Vosselmanstraat 4 te Apeldoorn als ook het werven van fondsen , waarvan de opbrengsten ten goede komen aan Stichting ‘kLEEF! en/of soortgelijke organisaties  die activiteiten ontplooien om op laagdrempelige wijze ondersteuning te bieden aan mensen met kanker en hun naasten.