Vrienden van Stichting 'kLEEF!

Stichting Vrienden van ‘kLEEF

Secretariaat:
p/a 
Het Verlaat 137
7325 HD  Apeldoorn

 

Stichting Vrienden van ‘kLEEF is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nr. 53974263.
De belastingdienst heeft de Stichting per 21 november 2011 aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling, A.N.B.I. / RSIN nr. 8510.98.071.