Vrienden van Stichting 'kLEEF!

Stichting Vrienden van ‘kLEEF

Secretariaat
p/a Acacialaan 6
7313 HH
Apeldoorn

Stichting Vrienden van ‘kLEEF is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nr. 53974263.
De belastingdienst heeft de Stichting per 21 november 2011 aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling, A.N.B.I. / RSIN nr. 8510.98.071.